Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle lessen en workshops van Yoga Renate. Door deelname aan de yogalessen verklaar je je akkoord met deze voorwaarden. De algemene voorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden. De laatste versie staat op de website.

Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen gezondheid. Neem bij twijfel contact op met je arts. Je respecteert je eigen grenzen en deelt belangrijke informatie over je gezondheid met de docent voor aanvang van de les.

Yoga-Renate is niet verantwoordelijk voor schade, verlies van eigendommen, lichamelijk en geestelijk letsel opgelopen voor, tijdens en na de les.

Inschrijving voor yogalessen is definitief na ontvangst van het lesgeld. Betaling van het lesgeld dient te geschieden voor aanvang van de eerste les van de nieuwe serie.

Inhalen van lessen is mogelijk binnen dezelfde serie. Het wordt op prijs gesteld zo snel mogelijk afwezigheid te melden, zodat iemand anders in jouw plaats de les kan inhalen. Ook handig als je zelf eens een les wilt inhalen.

We volgen de instructies van het RIVM nauwkeurig op. Blijf thuis bij koorts, hoesten en/of niezen. Houd min 1,5m afstand. Desinfecteer je handen bij binnenkomst. Het meebrengen van je eigen yogamat wordt aangeraden. Houd rekening met elkaar bij het binnenkomen en het weggaan.